2012. október 13.

Intelligensen tervezett evolúció

A G+-on került szóba ez a videó. Megnéztem.

Legfontosabb megjegyzésem, hogy ez is olyan kérdés, amiben én érdemben állást foglalni nem tudok. A tényeket nem ismerem, a módszereket úgyszintén nem, az állítások jó részét fel sem tudom fogni. Azt tudom csak eldönteni, melyik véleménynek higgyek inkább, illetve azt, állást kell-e foglalnom egyáltalán. A tudományos viták jó része nagyon jól elvan anélkül, hogy én állást foglalnék, és én is elvagyok anélkül, hogy akárcsak tudnék a problémáról. Nem kell félni a nemtudástól! Hogy világos legyen mire gondolok: tudományos kérdésekben nem lehet senkinek, semmit elhinni, mindent ellenőrizni kell. Az ellenőrzéshez nagyon sok tudás, előképzettség és idő kell, ebben a témában nekem ilyen nincs. Ha kiáll egy kellően szemüveges, magas homlokú ember és azt mondja: az ostoros egysejtű ostorában 30 olyan fehérje van, ami máshol nincs, akkor elhiszem, mert az állítás ellenőrzéséhez a tudásom nincs meg; de ha kiáll egy másik, hasonlóan szemüveges és magas homlokú ember, és azt mondja ezen fehérjék vagy azok valamilyen változatai másutt is megtalálhatók, akkor azt is elhiszem, mert az állítás ellenőrzéséhez ...

Most viszont állást fogok foglalni, két okból is, egy, mert érdekel a téma, függetlenül attól, hogy nem értek hozzá, kettő, mert az ID hívek szeretnek a közvéleményhez fordulni, sőt nézeteiket az oktatásba is szeretnék szerepeltetni az evolúció mellett (helyett?!).

A film sok hangulatfestő elem mellett négy lényeges állítást tesz:
  1. az evolúció sok esetben jól magyarázza a fajok változásait, de az élet keletkezésénél nagyon problémás és nem szolgál jó magyarázattal
  2. az egyszerűsíthetetlenül összetett rendszerek nem jöhetnek létre evolúció révén
  3. a genetikai kód, a DNS (amely szintén nem jöhet létre evolúciós úton), jó lehetőség az intelligens tervezőnek a terv elkészítésére
  4. a tervezett rendszerek felismerhetők valószínűtlenségük, és valamely mintához való hasonlatosságuk alapján

Vegyük sorra az állításokat:

1. az evolúció működik, de az élet keletkezését nem magyarázza
Az evolúció működésének elismerése jó hír, hiszen sok tapasztalatunk van róla, hogy működik. Az, hogy egy elv a jelenségek egy csoportjára lenne csak igaz, nem újdonság a tudományban, a newtoni mechanika nagyon jól leírja a testek mozgását a fénysebességnél sokkal kisebb sebességekre, a fénysebesség közelében viszont már a relativitáselmélettel kell számolnunk. Pont így lehet(ne) az evolúció az értelmesen megtervezett, és útjára bocsátott élet további fejlődésének a leírására alkalmas, de a kialakulásának magyarázatára nem. (Innen a kicsit blikkfangos cím.) Eddig tehát rendben vagyunk, nézzük akkor kell-e az evolúció helyett más magyarázat az élet kialakulására.

2. egyszerűsíthetetlenül összetett rendszerek
Az intelligens tervezés adu ásza a film szerint, és a filmben is idézett könyvek szerint. Éppen ezért bőséges irodalom van róla, amire teljesen vonatkozik az, amit az első bekezdésben mondtam, vagyis én az érvek igazságát eldönteni nem tudom. Épp ezért inkább linkelek pár jó hosszú cikket, lehet meditálni:
Wikipédia szócikk
Critical Biomass cikk
Értem cikk a ID álláspontjáról

Ennél a pontnál leírok pár dolgot, amit én érteni vélek az evolúcióból:

Az ID szerint az evolúció pici változások sorozata, amivel egy ilyen összetett rendszer nem jöhet létre. De már ismerjük a mutációkat, amelyek azért elég nagy változást is okozhatnak. És a pici változás sem egy definiált valami, mikor pici egy változás? Mai tudásunk szerint egy gén mutálódása kicsi változás, hiszen gyakran és könnyen létrejön, ugyanakkor az élőlény megjelenésében, viselkedésében nagy változást eredményezhet.

A másik sokszor elhangzó - és szerintem téves - állítás, hogy csak olyan változás maradhat meg az evolúció szerint az egymást követő generációkban, ami hasznos. Ez nem igaz, bármi megmaradhat, ami nem káros az élőlény számára. Egy kezdetben nem működő ostor például simán megmaradhat, ha ez nem okoz kárt az állatkának, de nem nagyon fog fennmaradni, vagy nagyon ritka lesz, ha valami pont az ostoránál fogva tudja elkapni és megeszi. Pont ezek az értelmetlen változások, hibák teremtik meg a változó feltételekhez való alkalmazkodás lehetőségét.

Az élet fejlődése az időskálán úgy néz ki, hogy jó sokáig semmi, aztán a nagyon egyszerű formák megint jó sokáig, majd egyre rövidebb idők alatt egyre összetettebb élőlények jelennek meg. Mivel egy önmagát másolni képes molekula kialakulásának nagyon kicsi az esélye, ezért a természet eleinte jó sokáig kellett lottózzon, mire kitöltötte a nyerő szelvényt. Onnantól felgyorsulnak az események, mert épp az evolúció szerint egy ilyen molekula már sokkal nagyobb eséllyel lesz jelen a következő időkben. Ettől persze lehet az is, hogy pont az első ilyen molekulákat egy tervező helyezte a rendszerbe, de maga a fejlődés időbeli lefutása a spontán kialakulással is jól magyarázható.

3. a genetikai kód bizonyítja, hogy van terv
Ha van intelligens tervező, akkor valóban a genetikai kódon keresztül tudta a tervét rögzíteni és útjára bocsátani. Viszont ez a lehetőség még nem bizonyítja, hogy így is történt. Az evolúciós magyarázatba is nagyon jó beleillik a genetikai kód. Az, hogy egy ilyen kód létrejöhet-e spontán, vagy bonyolultsága miatt nem, az a második pontban már említett, egyszerűsíthetetlenül összetett rendszerek kérdéséhez hasonlatos.

4. a tervezett rendszerek felismerhetők
Ezen elv szerint a tervezett rendszerek onnan ismerhetők meg, hogy nagyon kicsi a valószínűségük és valamely mintához hasonlóak, vagy legalábbis egyediek. Érdekes érv. Tény, nagyon kicsi az élet spontán létrejöttének valószínűsége, de ha egyszer létrejön valami kis valószínűségű dolog, akkor létrejöttének kis valószínűségére hivatkozva nem mondhatjuk, hogy nem is létezik. Becsap minket a számunkra felfoghatatlanul hosszú idő, amióta az élet fejlődik, ennyi idő alatt bizony nem túl nagy esélyű dolgok is bekövetkeznek. Ami az egyedi mintát illeti, ez nem más, mint a ritkaság, kis valószínűség más megfogalmazásban. Egy már létező mintához való hasonlítás kicsit más eset lenne, de ilyen mintáról jelenleg nem tudunk.

És végül a az ID a vallás és oktatás kapcsolatáról. Ha lenne ID, az akkor sem jelentené semmilyen vallás automatikus igazolását. Az, hogy az ID-re hivatkozva próbálják az iskolákból az evolúció oktatását kiszorítani, vagy mellé más magyarázat lehetőségét ugyanolyan súlyú tudományos igazságként becsempészni nagyon káros. Annál is inkább, mert az intelligens tervezést a hétköznapi emberek az evolúció cáfolataként értelmezik, ez pedig még az ID-t pártoló tudósok szerint sem igaz (lásd első pont). Az viszont, hogy az evolúció által nehezen magyarázható jelenségeket megemlítsék az oktatásban, az helyénvaló. Mint ahogy az is, hogy ne a darwini elveket oktassák csak, hanem az evolúció mai, modern felfogását is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése