2012. január 21.

Odvas fatörzsön
Tarka madár kopácsol,
Megriad, elszáll

(ablakon kinézve)